Issiqxonalar

2022-yilda issiqxonalar maydoni 26 % ga kengaytariladi