Budjet ssudasi hisobidan qarz mablag‘lari olish

Budjet ssudasi hisobidan qarz mablag‘lari olish

Qishloq xo‘jaligi korxonalariga qishloq xo‘jaligi ekinlarini yetishtirish uchun zarur bo‘lgan moddiy-texnik resurslar, shu jumladan urug‘lik va ko‘chat yetkazib berish, shuningdek, qishloq xo‘jaligi xizmatlarini ko‘rsatish uchun hamda qayta ishlovchi, saqlovchi va eksport qiluvchilarga, yetishtirilgan qishloq xo‘jaligi ekinlarini xarid qilish uchun talab etiladigan aylanma mablag‘larini to‘ldirish uchun